Magyar Jóga Társaság tavaszi jóganapja

Jógaterápia nap

Nemzetközi Jógakonferencia India - Lonavla Kaivalyadhama JógaIntézet

Beszámoló az indiai körutazásról

MJT új működési koncepció

ADÓ 1 %-a és tagdíj



AKTUALITÁSOK, HÍREK

Jóga Oktató Továbbképzés - Jóga Akadémia második évfolyam

Jóga Akadémia második évfolyam - Jóga Oktató Továbbképzés

Jóga Oktató Továbbképzés - Jóga Akadémia második évfolyamJógaoktató továbbképzés indul 2013/14 októberében.

Jóga oktató továbbképzés egy éves, 240 órás. A jógaoktató tovább képzés első félévének 120 órája után Jóga gyermekeknek szakirány választható. Aki nem a szakirányt választja, ő általános szakon tanul tovább. A képzés év végén záróvizsgával és oklevéllel zárul.

A jógaoktató továbbképzés 9 alkalomból áll, 24 nap. 7 db hétvége és a képzés elején és végén 5-5 napos bentlakásos tábor van.

Jógaoktató továbbképzésre minden jóga oktatói oklevéllel rendelkező jelentkezhet, ezért az első félév a különböző szintű képzések összehangolására szolgál!

A jógaoktató továbbképzés tantárgyai:

Ászana - hatha jóga: Jóga testtartások, az izületek és belső elválasztású mirigyek működését elősegítő, az emésztő és idegrendszert, a helyes légzést támogató testhelyzetek. A gerincproblémák javítását szolgáló ászanák. Magasabb szintű ászanák, a légzés és a tudatosság teljesebb kontrollja.

Pránajáma: az életenergia keringését fokozó és támogató technikák az ősi pranayama gyakorlási módszerek alapján és a pránajáma gyakorlását segítő technikák.

Relaxáció: a stressz kezelésére alkalmazható hatékony technikák elsajátítása. Az alaprelaxációkon túl jóganidra alapjainak elsajátítása!

Satkarmák: a jógaterápia leghatékonyabb eljárásainak alkalmazása a fzikai test és a lelki blokkok tisztítására. Ezzel erősödik az életenergia. Saját kérésre további technikák elsajátítása is leheteséges!

Koncentráció, meditáció: az elem lecsendesítését szogláló technikák, meylek elősegítik az egyéni spirituális fejlődést. Az első év anyagára épülő gyakorlatok mélyítése, és a kriya jóga meditációs technikáinak megismerése.

Mantrák-éneklés: a tradícióktól független alapvető védikus mantrák megtanulása, gyakorlása. (Gayatri, Maha-mritunjaya, Om, Ivo Sedlacek mantrái) Kirtanok és bhadzsanok!

Jógatörténelem: a jóga nagy iskoláinak, mestereinek bemutatása, hogy példaképül szolgáljanak a hallgatók számára. Ősi iratok megismerése!

Jógapszichológia - Pszichológia: a jógaoktató személyisége a gyakorlás és oktatás folyamatában. Mester tanítványi viszony kérdésköre.

Metakommunikáció: A szavakon túli kommunikáció és a testbeszéd értelmezése.

Önismereti tréning: Képzett önismereti trénerrel által vezetett alkalmak a nyugati önismereti technikák élményszintű megtapasztalására.

Személyiségfejlődés: jógaoktatás folyamán szükséges a felnőtt élet egyes szakaszaira jellemző viselkedési módok megismerése és alkalmazása a jógaoktatás során.

Jóga energetika (csakrák kóshák, nádik, kundaliní): Részeletes megismerése a csakrák és a személyiségjegyek és egyes életterületek összefüggésének. A kóshák alapvető energetikai térképének megismerése.

Jógaéletmód, jógaétrend: a tradícionális ashramok és a modern táplálkozási kutatások eredményei. Vegetáriánus életmód fontosságának és a táplálkozás tudománynak mélyebb megismerése!

Jóga filozófia - Patandzsáli jógaszutrái: elmélet és gyakorlat - meditáció, a szútrák zengetése, saját tapasztalatok, élmények és ezek feldolgozása.

Jóga anatómia: a csonttanon és izomtanon kívül a szervrendszerek anatómiájának és működésének megismerése a jógagyakorlatok szempontjából .

Elsősegélynyújtás!

Jógaoktatás módszertana: A jógaoktató személyisége, az órák, tanfolyamok felépítése, felkészülés, a jógaoktatás maga. Különböző szintű és célú jógaórák összeállítása.

Jóga tanfolyam szervezési ismeretek.

Otthoni gyakorlás átbeszélése és ennek kapcsán a spirituális fejlődés vezetése.

A jóga gyermekeknek szakirányt pedagógiai végzettségő jógatanárok tarjtják, akik a gyermekkori sajátosságokat figyelembe véve adják át a jógatechnikákat.

Gyermekpszichológia - Fejlődéslélektan: A gyermekévek élettani sajátságáinak és a szoicializáció folyamaténak megismerése.

Pedagógiai ismeretek: A gyermekek életkori sajátságaihoz igazított oktatói magatartás!

Speciális gyakorlatok gyermekeknek: Játékosan elsajátítható jógatechnikák és meséken kersztül átadott jógabölcselet gyakorlat centrikus elsajátítása.

Az általános szakon tovább haladva mélyítjük a klasszikus hatha jóga, az Iyengar jóga, a Himalájai Jóga Tradíció, a Satyananda jóga, a Krija jóga jellegzetességeit.

Jóga Oktató továbbképzéstanárai

Tanáraink Magyarországon évtizedek óta elismert, min ő sített oklevéllel rendelkez ő vezet ő jógatanárok, jógaközpontok, jógaiskolák vezetői. Ide kattintva olvashatod a bemutatkozásukat >>

Jógaoktatói továbbképzés díja: 288.000 Ft.

1. A jelentkezéskor (ha valamelyik vezet ő tanárnál gyakorol), vagy a felvételi elbeszélgetés után: 60.000 Ft

2. Az indító bentlakásos táborban fizetend ő az els ő félév: 72.000 Ft

3. 2014. februárjában a 2. félév: 96.000 Ft

4. 2014. májusban a záró vizsga tábor díja: 60.000 Ft.

A képzési alkalmakon a szállás térítés mentes.

Jóga Oktató Képzés | Jóga Oktató Képzés tantárgyai | Jóga Oktató Képzés Tanárai |