Jógaterápia nap

ADÓ 1 %-a és tagdíj

1. Jógaterápia konferencia Budapesten

MJT új működési koncepcióAKTUALITÁSOK, HÍREK

A Magyar Jóga Társaság rövid története

A Magyar Jóga Társaság Egyesület 1999 július 24-én alakult 24 alapító tag közös szándékára.
Az alapítók név szerint:

1. Balogh László, Budapest
2. Fajd Ernő, Csopak
3. Feczkó Ágnes, Budapest
4. Garaj Tünde, Nyíregyháza
5. + dr. Gintner Zénó, Dunaharaszti
6. Hostnik Ildikó, Csopak
7. Huszár Attila, Budapest
8. Kádár Zoltán, Kőszegdoroszló
9. Kosik Enikő, Miskolc
10. Kovács Erzsébet, Kiskunfélegyháza
11. Kővári Katalin, Budapest
12. Legendi Móni, Budapest
13. dr. Margittay Tamás, Nyíregyháza
14. ifj. Málnai István, Budapest
15. özv. Málnai Istvánné, Budapest
16. Málnai Tibor, Budapest
17. Nagy Gabriella, Budapest
18. Papp József, Miskolc
19. dr. Pápai Gyula, Miskolc
20. Selmeciné Bogdán Ágota, Veszprém
21. Selmeci József Csongor, Veszprém
22. Szabó Árpád, Kiskunfélegyháza
23. Szép Ferenc, Budapest
24. dr. Timcsák Géza, Kassa

A Társaság alakulásakor a következő tisztségviselőket választotta meg:

Elnök: dr. Gintner Zénó

A vezetőség további tagjai:

1. Málnai István
2. Málnai Tibor
3. Nagy Gabriella
4. Kővári Katalin
5. Papp József
6. Selmeci József Csongor
7. Szabó Árpád
8. dr. Timcsák Géza

A Társaság Ellenőrző Bizottságának tagjai:

1. Kádár Zoltán
2. dr. Margittay Tamás
3. Selmeciné Bogdán Ágota

Az alapszabály utolsó elfogadott módosítása 1999 év végén lett benyújtva és 2001. augusztus 21-én lett bejegyezve, mint közhasznú társaság.

Mint a magyar jógaéletben járatosak számára a névsorból látható többféle jógaiskola és irányzat képviseltette magát a Társaságban, természetesen anélkül, hogy identitását feladta volna, így a Társaság ernyő szervezetként jött létre. A benne szereplő oktatók növendékei körét, az órák látogatottságát figyelembe véve már az indulásnál jóval több mint 1000 főt tömörített az érintett jógagyakorlók számát tekintve.

A Társaság megjelentetett Jóga hírek címen 3 hírlevelet, ami érdekes cikkeket tartalmazott a jóga különböző területeiről, és híreket a Társaság életéről.

2003. november 25-én tragikus hirtelenséggel balesetben elhunyt a társaság elnöke, dr Gintner Zénó. Benne egy nagyformátumú, munkájának és családjának élő személyiséget vesztettünk el.

A Társaság vezetősége hosszas tárgyalás sorozatok eredményeképpen a további működés mellett döntött és új elnököt választott, valamint az 5 éves mandátum lejárása miatt új vezetőséget is.

A vezetőség újonnan megválasztott tagjai:

Selmeci József Csongor - elnök
Kővári Katalin - elnökhelyettes
Kádár Zoltán
Málnai István
Papp József
Szabó Árpád
Szép Ferenc

Az azóta eltelt időben tovább folytatódott a Társaság működése, és fő tevékenységi körré a jógaoktatók képzése, az ehhez kapcsolódó programok szervezése, és a Magyarországra érkezett nemzetközi iskolák elindulásának segítése vált.

Az oktatóképzésről

Még Gintner Zénó elnöksége idején 2-3 éves informális előkészítő munka után 2003 év őszén önszerveződő formában 4 tanár részvételével beindult egy oktatóképzés. A négy tanár Kádár Zoltán, Papp József, Selmeciné Bogdán Ágota, és Selmeci József Csongor volt.

Az oktatóképzés beindításának az a közös munka és a résztvevők állandó önfejlesztése adott alapot, amelyet egy haladó-oktatói tankönyv megírásában végeztek közösen, felismerve a haladó jógázók tanulási igényét. Ez a tankönyv, amit az első képzés alatt még szemelvényes, kinyomtatott formában tudtunk kézre adni, 2005 tavaszára jelent meg.
A képzés és a tankönyv anyagának megalkotása során alapul vettük és jelentősen tovább fejlesztettük azt a tematikát, amelyet a saját képzésünkkor 1998-2001 között a Szlovák Jóga Szövetség magyarországi Jógaoktató Képzésén tanultunk végig. Rengeteg fordítás, tanulás, gyakorlás eredménye volt hogy egy teljesen eredeti tantárgyrendszerrel, egyéni módon összeválogatva és összerendezve a nagy jógaiskolák anyagait - hiszen a jógában újat mondani ma már igen nehéz - a mai magyarországi igények ismeretében tudtuk összeállítani a tematikát.

2005 májusában sikeresen lezárult az első 2 éves oktatóképzés, ezen az alábbi személyek szereztek a sikeres vizsga után oktatói oklevelet és védték meg a szakdolgozataikat a következő érdekes témákból:

1. Bánfi Lajosné, Ági, Eger, Kései évek, Jóga időseknek
2. Danóczy Balázsné, Gizi, Veszprém, Jóga mindig, mindenol
3. Dóczy László, Szendehely, Bhakti jóga
4. Feithné Krajcsik Ilona, Eger, Kismama Jóga
5. Gercsák Márta, Budapest, Az egészséges életmód megközelítése
6. Hrubó Erzsébet, Miskolc, Surya Namaskára füzet fordítása
7. Illés Gyöngyi, Veszprém, Jógaászanák
8. Mádai Mónika, Miskolc, Swámi Vivekananda: Advaita Védanta fordítás
9. Mezősi Anna, Budapest, Siva Samhita fordítás
10. Sas Ervinné, Bélapátfalva, Gyógyító táplálkozás a jógában
11. Sümeginé Tóth Piroska, Budapest, Foglalkozások tematikus egységei
12. Vándor Andrásné, Ildikó, Veszprém, Jógaéletmód.

2005 szeptemberében elindult a 2. oktatóképzés, az elején még változatlan tanári karral, majd a 2. hónap után Papp József aki nyáron a Himalájai Jóga Tradíció magyarországi szervezetének a vezetője lett sok elfoglaltságára hivatkozva kilépett a tanári karból és a vezetőségből is. Mivel a képzés folyamatban volt, a tárgyait szétosztva a tanári kar megmaradt tagjai között folytattuk az oktatást.
Mivel ez az egy tanárra jutó radikális óraszám növekedés komolyan megnehezítette a színvonalas oktatást, ezért rövidesen megkezdtem a tárgyalásokat új tanár bevonásáról, akivel tovább emelhetjük a képzésünk színvonalát. A hónapokig zajló beszélgetések végül oda vezettek, hogy Nagy József jógaoktató, aki korábban a Buddhista Főiskolán zajló képzést vezette csatlakozott az MJT-hez, vezetőségi tag lett, és elfogadta a felkérést a jógaoktató képzésben való részvételre is.

A 2. oktatóképzésen 24 fő indult el, és a két év végezetével 16 fő tett írásbeli vizsgát. A többiek a hosszú idő alatt vagy élethelyzeti, vagy tanulási problémák miatt kimaradtak a képzésből, és nem jelentkeztek a vizsgára. A szóbeli vizsgák és a szakdolgozat védések jelenleg vannak folyamatban.

A Jóga fesztiválok és integartív nyári táborok

2006 májusában Zelei Pállal és a Szintézis Szabadegyetemmel megszerveztük az I. Szintézis Jóga Fesztivált az Eötvös József Gimnáziumban. Javas Jóga, Taoista Jóga, Krija Jóga, Sivananda Jóga, Tantrikus-Szellemi Jóga, Satyananda Jóga, Jóga a Mindennapi Életben, rendszerek mutatkoztak be egy előadás és egy gyakorlás megtartásával.
2006 augusztusában megtartottuk az I. Integratív Jógatábort, abból a célból, hogy a fesztiválon már megismert jógarendszerekkel mélyebben lehessen találkozni. Az átfedés a jógaiskolák és tanítók időbeosztási problémai miatt mégsem teljes, nem tudott mindenki mindkét időpontban ráérni. A különböző jógairányzatok már egy teljes nap erejéig tudták bemutatni működésüket. Ezek az alábbiak voltak: Iyengar, Himalájai Tradíció, Javas, Sivananda, Satyananda, Krija Jóga, Jóga a Mindennapi Életben, Taoista Jóga. 35-45 fő vett részt a foglalkozásokon és az előadásokon, többen komolyan elköteleződtek a jóga mellett.

2007 februárjában már csak Zelei Pál és magunk szervezésében megtartjuk a II. Jógaszintézis Fesztivált, résztvevők az Iyengar, a Himalájai Tradíció, a Negyedik út, Javas jóga, Asthanga Vinyásza jóga, Dr. Timcsák Géza és bemutatkozik a Magyar Jóga Társaság oktatóképzése is. Ezen kívül meghívtunk olyan neves előadókat, akik bár nem tartoznak egy rendszerhez vagy szerveződéshez sem, de komolyan foglalkoznak a jóga valamely területével. Ilyenek voltak Popper Péter, Dúl Antal. Bemutatkozott a Magyar Jógaoktatók Szövetsége, Veres András elnök tartotta a bemutatkozó előadást, és két komoly jógastúdió a Szúrja és a Padma Stúdiók mutatták be tevékenységüket. A látogatottság meghaladta a 150 főt, így szakmai és szervezési szempontból is sikeresnek volt mondható a fesztivál.

A központ

2007 májusa meghozta egy régen dédelgetett álmunk, szankalpánk megvalósulását, végre színvonalas helyen, egy új jógaközpontba telepíthettük át foglalkozásainkat, az "Ahimsza"-nak elnevezett jógaközpontunk megnyitásával. Egyben ez a Magyar Jóga Társaság Oktatási Központjává is válik az elkövetkezendő időben. A hely mérete és kialakításának színvonala lehetővé teszi, akár 40-50 ember együttes gyakorlását is. Felszereltségéről pedig az évek alatt beszerzett jóga matracokkal és eszközökkel kiemelkedő szinten tudtunk gondoskodni. Reményeink szerint a következő években sok színvonalas program helyszínévé válik központunk.

A Magyar Jóga Társaság Egyesület adószáma: 18686373-1-19

Elérhetőségeink:
Selmeci József Csongor elnök
Veszprém, 8200 Ady E. u. 77/D
Tel.: 06-30/237-0838
yoga@yoga.hu